Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
CUL 501 KÜLTÜR KURAMI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 502 TÜRKİYE´NİN KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 503 POPÜLER KÜLTÜR VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 504 ZİHNİYET HERMENÖTİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 506 MODERNİTE VE GÖRÜNTÜ KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 507 DİNLER TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 508 PSİKANALİZ VE KÜLTÜR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 509 MEKÂN VE SİYASET Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 510 ALT-KÜLTÜR ÇALIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 512 SİNEMA VE EDEBİYAT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 513 TASARIM TARİHİ VE ELEŞTİRİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 514 KÜLTÜREL ÇALIŞMALARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 515 KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 516 YENİ TÜRK SİNEMASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 517 MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 518 FOTOĞRAF VE TEMSİL SINIRLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 519 KENT SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 520 TELEVİZYON ÇALIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 521 ENTELEKTÜEL ETKİLEŞİMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 522 KÜLTÜREL OKUMALAR VE ÇAĞDAŞ SANAT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 523 DİL VE SANAT FELSEFESİ: ANLATI, BİLGİ, HAKİKAT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 525 KÜLTÜREL ÇALIŞMALARDA TEMEL KURAMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 526 KÜLTÜREL ÇALIŞMALARDA TEMEL METİNLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 527 HİKAYE ANLATIMI VE GÜNCEL DENEMELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 527 KÜLTÜREL ÇALIŞMALARDA SEÇME KONULAR: BİLGİ, GÜÇ VE POLİTİKA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 528 HİKAYE ANLATIMI VE FORM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 529 GENÇLİK ALT KÜLTÜRLERİ, MEDYA VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 530 TÜRK SİNEMASINDA YAZINSAL UYARLAMALAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 533 POLİTİK TEOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
CUL 590 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
CUL 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
FEL 511 FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FEL 528 ÇAĞDAŞ FELSEFE METİNLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
; ;