Ders Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TIE 511 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 7
Toplam 3 7
Tez Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TIE 521 PROJE Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 20
Toplam 0 20
Mezuniyet Toplam AKTS Yükü 120
Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
TIE 501 İSLAM HUKUKUNUN TEMELLERİ (USUL-U FIKIH) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
TIE 502 İSLAM İKTİSADI TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
TIE 503 MUAMELAT FIKHI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
TIE 504 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
TIE 505 İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
TIE 506 İSLAMİ BANKACILIK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
TIE 507 EKONOMİNİN TEMELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
TIE 508 İSLAMDA SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTACILIK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
TIE 509 KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
TIE 513 OSMANLI´DAN CUMHURİYET´E TÜRK İKTİSAT DÜŞÜNCESİ´NİN GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
TIE 518 İSLAM ÜLKELERİNDE EKONOMİK VE MALİ YAPI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
TIE 519 İSLAM TOPLUMUNUN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
; ;