Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
SAN 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 502 BELGELEME VE MÜZECILIK TEKNIKLERI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 503 HALK PLASTİK SANATLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 504 SANAT TARİHİNDE ÜSLUP ARAŞTIRMALARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 505 TÜRK KİTAP SANATLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 509 ORTA ASYA TÜRK SANATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 511 YEREL KÜLTÜR VARLIKLARI ARAŞTIRMASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 512 OSMANLI MADEN SANATI ARAŞTIRMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 515 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 517 TÜRK MİNYATÜR (TASVİR) SANATI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 518 OSMANLI MİMARİSİ’NDE BÖLGESEL ÜSLUPLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 520 TASVİR SANATINDA ÜSLUP ARAŞTIRMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 521 OSMANLI PALEOGRAFYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 522 EPİGRAFİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 524 TÜRK MİMARİ BEZEME SANATLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 525 BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 527 SELÇUKLU SANATI ARAŞTIRMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 528 OSMANLI DÖNEMİ TÜRK RESMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 530 OSMANLI MİMARİSİNDE BATI ETKİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
SAN 590 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
SAN 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
; ;