Ders Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UML 505 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
Toplam 3 7
Tez Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UML 524 PROJE Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 20
Toplam 0 20
Mezuniyet Toplam AKTS Yükü 120
Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UML 501 KAMU BÜTÇESİ VE TEORİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 503 KAMU KESİMİ EKONOMİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 507 GENEL VERGİ HUKUKU VE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 509 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 510 TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 511 DEVLET BORÇLARININ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 512 VERGİ PSİKOLOJİSİ VE MALİ SOSYOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 513 KAMU HARCAMALARININ ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 514 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 515 KÜRESELLEŞME VE VERGİLEME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 516 MALİYE POLİTİKASI VE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 518 REFAH DEVLETİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 519 AB´ DE VERGİLEME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 520 ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLEME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 521 MALİ DÜŞÜNCE VE OLAYLARIN TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 522 ÇEVRE EKONOMİSİ VE VERGİLEME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UML 526 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
; ;