Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FDB 601 MODERN ALMAN FELSEFESİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 602 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 603 YAHUDİLİKTE ÇAĞDAŞ AKIMLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDB 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
FDE 601 EĞİTİM VE DİN EĞİTİMİ BİLİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 602 DİN EĞİTİMİ BİLİMİ METODOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 603 KARŞILAŞTIRMALI DİN EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 604 ÇAĞDAŞ DİN EĞİTİMİ TEORİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 606 AİLEDE DİN EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 607 GENÇLİK DİN VE DEĞERLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDE 608 YAYGIN DİN EĞİTİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 601 LEİBNİZ METAFİZİĞİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 602 ŞERHLERİYLE MUKAYESELİ OLARAK İBN SİNA´NIN İŞÂRÂT´ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 603 İBNİ SİNA METAFİZİĞİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 604 İSLAM FELSEFESİNDE BURHAN NAZARİYESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 605 FARABİ MANTIĞI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 607 İBN RÜŞD METAFİZİĞİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDI 608 ÇAĞDAŞ EPİSTEMOLOJİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDP 601 PSİKO- SOSYAL AÇIDAN DİN VE ŞİDDET Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDP 602 PSİKANALİZ VE DİN Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDP 603 PSİKOLOJİ EKOLLERİ VE DİN PSİKOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDP 606 DİN PSİKOLOJİSİ VE SOSYAL HAYAT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDS 601 DİNİ GRUP SOSYOLOJİSİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDS 602 SOSYAL TEORİLER VE DİN Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 601 TARİHSEL VE ÇAĞDAŞ METODLARI İLE MİSYONERLİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 602 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DİNLERARASI İLİŞKİLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 603 HRİSTİYAN DÜŞÜNCESİNİN TEŞEKKÜLÜ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 604 HIRİSTİYANLARIN İSLAM ALGISININ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 605 GREKÇE VE GRAMER VE SYNTAKS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 606 GREKÇE DİNİ METİNLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 607 BATIDA DİN ÇALIŞMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FDT 608 UZAK DOĞU DINLERINE GIRIŞ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
FEL 600 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;