Ders Kategori Listesi
Ders Tür AKTS
General Training
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 6
ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ Seçmeli 6
ÖLÇME VE ÖLÇEK UYARLAMA Seçmeli 6
VERİ ANALİZİ Zorunlu 6
Toplam: 24
Field Proper Education
ÇOCUKLARDA MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİ Seçmeli 6
GEOMETRİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 6
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAMLAR VE KAVR Zorunlu 6
MATEMATİĞİN TEMELLERİ Seçmeli 6
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA VE ALAN UYGULAMALAR Zorunlu 6
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL GELİŞTİRME VE KULLA Seçmeli 6
PROBLEM ÇÖZME VE STRATEJİLERİ Seçmeli 6
SAYILAR TEORİSİNİN SIRADIŞI PROBLEM UYGULAMALARI Seçmeli 6
Toplam: 48
Available Basic Education in the Field
LİNEER CEBİR VE UYGULAMALARI Seçmeli 6
Toplam: 6
; ;