Ders Kategori Listesi
Ders Tür AKTS
Field Proper Education
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMASI Seçmeli 6
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ Zorunlu 6
SAĞLIK KURUMLARINDA BÜTÇELEME Seçmeli 6
SAĞLIK KURUMLARINDA MALİ ANALİZ Seçmeli 6
SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 6
SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK Seçmeli 6
SAĞLIK REFORMLARI Seçmeli 6
Toplam: 42
Available Basic Education in the Field
İLERİ SAĞLIK EKONOMİSİ Seçmeli 6
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE İYİLEŞTİRME VE AKREDİTASYON Zorunlu 6
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİM TEORİLERİ Zorunlu 6
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 6
SAĞLIK POLİTİKASI ANALİZİ Zorunlu 6
YETERLİLİK Zorunlu 24
Toplam: 54
; ;