Ders Kategori Listesi
Ders Tür AKTS
Other
ERGENLİK VE CİNSEL EĞİTİM Seçmeli 3
Toplam: 3
General Training
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 3
TÜRK DİLİ Zorunlu 4
Toplam: 10
Field Proper Education
BRAİLLE OKUMA-YAZMA Zorunlu 3
ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI Seçmeli 3
İNGİLİZCE Zorunlu 4
İY'DE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3
ÖY'DE TANILAMA MODELLERİ VE TESTLERİ Seçmeli 3
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 4
ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 4
YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3
ZY'DE KAVRAM ÖĞRETİMİ Seçmeli 3
ZY'DE YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ Seçmeli 3
Toplam: 33
Available Basic Education in the Field
ÇOCUK GELİŞİMİ Zorunlu 6
DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİN DESTEKLENMESİ Zorunlu 4
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 4
GY İÇİN YARDIMCI TEKNOLOJİLER Seçmeli 3
İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ Zorunlu 6
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İÇİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ Seçmeli 3
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK Zorunlu 6
OSB'DE TEMEL BECERİLERİN KAZANDIRILMASI Seçmeli 3
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Zorunlu 6
ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER Zorunlu 3
ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME Zorunlu 4
ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME Zorunlu 4
ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRTİMİ Zorunlu 4
ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR Zorunlu 4
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 3
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 15
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 15
ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ Zorunlu 6
ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ Zorunlu 4
ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK Zorunlu 3
ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Zorunlu 3
ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Zorunlu 4
TÜRK İŞARET DİLİ Zorunlu 4
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Zorunlu 4
ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Zorunlu 6
ZY'DE ÖĞRETİM UYARLAMALARI Seçmeli 3
Toplam: 130
; ;