Ders Kategori Listesi
Ders Tür AKTS
General Training
KÜRESELLEŞME VE SOSYAL DEVLET Seçmeli 6
Toplam: 6
Field Proper Education
AİLE SORUNLARI VE AİLE DANIŞMANLIĞI Seçmeli 6
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 6
GRUP VE TOPLUMLA SOSYAL HİZMET Seçmeli 6
MEDYA ETKİLERİ VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 6
SOSYAL HİZMET İÇİN SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 6
SOSYAL HİZMET KURAMLARI Zorunlu 6
SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ Seçmeli 6
Toplam: 42
Available Basic Education in the Field
SANATLA SOSYAL HİZMET Seçmeli 6
TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 48
Toplam: 54
; ;