Ders Kategori Listesi
Ders Tür AKTS
General Training
FARSÇA KLASİK MANSUR METİNLER Seçmeli 6
KURAN VE TEFSİR ÇALIŞMALARINDA ARŞ. TEKNİKLERİ Seçmeli 6
TEFSİR METİNLERİNİN ELEŞTİREL ANALİZİ Seçmeli 6
Toplam: 18
Field Proper Education
ABBÂSÎ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 6
EMEVÎ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 6
FOLKLOR VE İLK DÖN. İSL. TAR. ÇALIŞM. İÇİN ÖNEMİ Seçmeli 6
MEMLÜK MÜESSESELERİ TARİHİ Seçmeli 6
MEMLÜK TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 6
ORTAÇAĞ TARİH METODOLOJİSİ Seçmeli 6
ORTAÇAĞDA TÜRKİYE TARİHİ Seçmeli 6
OSMANLICA TARİH METİNLERİ Seçmeli 6
PALEOGRAFİ VE EPİGRAFİ Seçmeli 6
TARIHTE ÖTEKI SORUNU: HRISTIYANLAR ÖRNEĞI Seçmeli 6
Toplam: 60
Available Basic Education in the Field
EDEBİ METİNLERDE DÜŞÜNCE Seçmeli 6
FARSÇA KLASİK MANZUM METİNLER Seçmeli 6
GELENEK VE ŞİİR Seçmeli 6
İLK DÖNEM İSLAM TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 6
İSLAM SANATI TARİHİ Seçmeli 6
İSLAM TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA USUL Zorunlu 6
İSLAMİ TÜRK EDEBİYATININ TEŞEKKÜLÜ Seçmeli 6
KLASİK EDEBİYATTA BELAĞAT VE MEANİ Seçmeli 6
KLASİK TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMA METOTLARI Seçmeli 6
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT Seçmeli 6
OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİ Seçmeli 6
OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 6
OSMANLI´DA TEKKE EBEDİYATI Seçmeli 6
TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 48
TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 6
TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli 6
TÜRK-İSLAM EDEBİYATINDA DİNİ-EDEBİ TÜRLER Seçmeli 6
TÜRK-İSLAM EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 6
Toplam: 150
; ;