Ders Kategori Listesi
Ders Tür AKTS
Field Proper Education
AVRUPA BİRLİĞİ KONSEPTİNDE ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 6
ÇEVİRİ TARİHİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 6
ORYANTALİZM VE KÜLTÜRLERARASILIK Seçmeli 6
Toplam: 18
Available Basic Education in the Field
EDİMBİLİM VE ÇEVİRİ Seçmeli 6
SEMİNER (DR) Zorunlu 6
UYGULAMALI ÇEVİRİBİLİM Seçmeli 6
UYGULAMALI DİLBİLİM VE ÇEVİRİ Seçmeli 6
YETERLİLİK Zorunlu 24
Toplam: 48
; ;