General Acceptance Conditions

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne alınacak öğrencilere özel kabul koşulu uygulanıp uygulanmayacağı, EEM Bölüm Başkanlığı'nın teklifi, FYK kararı ve Senato onayı ile belirlenerek akademik dönem başlamadan önce Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü web sayfasından (www.eee.sakarya.edu.tr) ilan edilmektedir.