Special Acceptance Conditions

Dil Şartı
- Program dillerinden biri öğrencinin ana dili ise ya da öğrenci lisans diplomasına bu dillerden biriyle eğitim yapılan bir Yüksek Öğrenim kurumunda sahip olmuşsa, başvuran öğrencilerin program dillerinden bir diğerinde dersleri takip edebilecek düzeyde asgari dil seviyesine sahip olduğunu belgelemesi gerekir. Bu çerçevede ÜDS veya KPDS’den 60 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak ve lisans not ortalaması 4’lük sistem üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir.
-Program dillerinden biri öğrencinin ana dili değilse ya da öğrenci lisans diplomasına bu dillerden biriyle eğitim yapılan bir Yüksek Öğrenim kurumunda sahip olmamışsa, başvuran öğrencilerin program dillerinden en az ikisinde dersleri takip edebilecek düzeyde asgari dil seviyesine sahip olduğunu belgelemesi gerekir. Bu çerçevede ÜDS veya KPDS’den 60 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak ve lisans not ortalaması 4’lük sistem üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir.
Diğer Koşullar
• Sosyal Bilimler alanlarında Lisans Diplomasına sahip olmak
• Minimum 2,5 ortalamaya sahip olmak (diğer not sistemlerinde buna karşılık gelecek not)
• Türk öğrenciler için ayrıca ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır. Yabancı öğrenciler için ALES puanı gerekli değildir.)

Başvuruların Değerlendirilmesi
• Türk öğrenciler için ALES (%50) ve Lisans mezuniyet notuna (%50) göre başarı değerlendirme sıralaması yapılacaktır.
• Yabancı uyruklu öğrenciler için yalnızca Lisans mezuniyet notuna göre başarı değerlendirmesi yapılacaktır.