General Acceptance Conditions

Bu dönem öğrenci alacak olan tezli yüksek lisans ve doktora programlarında “iki” öğrenci ile sınırlıdır. Başvuruları Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Özel öğrencilik statüsü dört yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Başvuru Dilekçesi: http://sbe.sakarya.edu.tr/tr/icerik/8579/23311/formlar (45 nolu Form)
Özel Öğrenci Statüsünde öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu: ALES notunun %50’si, Mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak hesaplanır.
Özel öğrenci Öğrencilerinin Başvuru sırasında fotokopisi, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar:
• Diploma veya mezuniyet belgesi
• Not Döküm belgesi
• ALES belgesi (ALES sınavı geçerlilik süresi 36 aydır)

http://www.sbe.sakarya.edu.tr/tr/icerik/8745/23298/online-basvuru