Special Acceptance Conditions

Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü için “Herhangi bir yükseköğretim kurumunun Lisans programından mezun olmak” şartı aranacaktır. Ayrıca,

• ALES (%50),
• Lisans Not Ortalaması (%30) ,
• Dil Puanı (%20) üzerinden yapılır. Dil puanı koşul olmayıp, başvuru değerlendirmesinde kullanılacaktır.