Special Acceptance Conditions

Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Eğitim Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (www.egitim.sakarya.edu.tr). Yurtiçi eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve belirlenen kontenjan çerçevesinde puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilir.