General Acceptance Conditions

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Hukuk, İletişim, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Endüstri Mühendisliği, Turizm işletmeciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi Bölümü mezunu olmak.